DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A    DATOS FAMILIARES


    DOMICILIACIÓN BANCARIA Y DATOS DEL TITULAR

    DATOS ACADÉMICOS


    INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ I TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

    En compliment del que s'estableix en la llei orgànica 15/1999 de 13 de Desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l'informem que les seues dades quedaran incorporats en els fitxers de l'empresa, amb la finalitat de poder prestar i oferir els nostres serveis. Així mateix, l'informem de la possibilitat que exercisca els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seues dades de caràcter personal sent responsable del fitxer la pròpia empresa, la direcció de la qual figura en la pàgina de la Política de Privacitat.