MATRICULACIÓ


L'escola de Música “L'Artística” de Monòver informa:

A partir del dimarts 13 de setembre, quedarà obert el termini de matrícula per al pròxim curs 2022/23. A diferència de l'any anterior, la matrícula hauran de fer-la únicament els alumnes de nou ingrés. Els alumnes que van estar matriculats en el curs anterior i no es van donar de baixa, no hauran de realitzar la matrícula perquè se'ls renova automàticament. En el cas que algun alumne no anara a continuar, sí que haurà d'informar a l'escola perquè se li done de baixa.

El termini de matriculació finalitzarà el divendres 23 de setembre.

L'horari de matriculació serà de 9.00 a 21.00 hores de dilluns a divendres al Kursaal Nolieja i la documentació que s'haurà d'aportar serà la següent:

  • Fotocòpia del DNI de l'alumne.
  • 1 Foto recent.
  • Nº de compte bancari.

Relació de preus:

ASSIGNATURA TARIFA HORES SETMANALS
Grup de solfeig d'iniciació 15 €/mensuals 1h. setmanal
Grup de solfeig 20 €/mensuals 2h. setmanals
Solfeig individual 35 €/mensuals 30min. setmanals
Violí, Piano, Guitarra 35 €/mensuals 30min. setmanals
Instrument de vent amb lloguer 30 €/mensuals 30min. setmanals
Instrument de vent sense lloguer 25 €/mensuals 30min. setmanals
Percussió 35 €/mensuals 30min. setmanals
Alumnes pertanyents a la Banda 15 €/mensuals sense matrícula 30min. setmanals

Tots els alumnes hauran d'abonar 45 € de matrícula anual a principi de curs.

Descomptes:

  • Només s'abonarà una matrícula per a alumnes del mateix nucli familiar (pare, mare, germà/a).
  • 5 € de descompte al mes per fer classe de 2 instruments diferents.
  • 15 € de descompte en la matrícula per a alumnes que siguen socis de la Banda.

HORARIS / EQUIP DOCENT


Direcció Escola: Álvaro Martínez Vidal  |  Jefe d'Estudis: Gabriel Pastor Padilla

INSTRUMENTS

INSTRUMENT PROFESSOR HORARI
Saxòfon Lidia García

Dimarts i Dijous

15:30h – 19:30h

Guitarra Aser Sagarzazu

Divendres

15:30h – 19:30h

Violí Gabriel Pastor

Dilluns i Dimarts

16:30h – 21:00h

Iniciació a la música

(3 a 5 anys)

Gabriel Pastor

Dilluns i Dimarts

17:30h – 19:30h

Piano Amanda Pérez

Dilluns i Dijous

15:30h – 20:00h

Clarinet Antonio Lajara / Alexis Gosálvez

Dijous

15:30h – 21:00h

Flauta Ángela Castelló

Dimecres

16:00h – 20:00h

Vent metall

(Trompa, Bombardí, Trombó i Tuba)

David García

Dimarts

15:00h – 21:00h

Trompeta Miguel Ángel Santacruz

Dijous

15:00h – 21:00h

Percussió Pablo Gutierrez

Dilluns

16:00h – 20:00h

Banda Escola Álvaro Martínez

Dimecres i Divendres

19:30h – 21:30h

SOLFEIG

SOLFEIG PROFESSOR HORARI
Solfeig Salvador Payá / Lidia García

Dilluns i Dimecres

16:30h – 20:30h

Solfeig d'iniciació Amanda Pérez

Dijous

17:30h – 19:30h

Solfeig avançat Salvador Payá

Dimarts

17:30h – 19:30h

Solfeig adults Lidia García

Dimarts i Dijous

19:30h – 21:30h